top of page

Projekt Fenix Sibi Proponendi

Vår tanke med projektet Fenix sibi proponendi är att skapa bättre träningsmöjligheter på flera plan för våra ungdomar. 

Redan befintliga ungdomar skall genomgå en utbildning i ett One-To-One koncept. 

Nästa steg är att dessa ungdomar tilldelas varsin adept som de skall utveckla i ett Step-By-Step program för att öka medvetenheten om den egna kroppen och knoppen.

IMG_9678.jpg
IMG_1660.jpg

Tillsammans med vår tekniska avdelning kommer vi att utveckla vår digitala plattform och dra lärdom av den digitala distansundervisningen och erbjuda fler ungdomar möjlighet att testa på kampsport på nya spännande sätt.

2017 - 2018

Fenix future principes (framtidens ledare) är ett parallellt utbildningsprojekt som syftar till att vidareutbilda både befintliga och nya ledare som skall handleda i våra två stora projekt.

bottom of page