top of page

Projekt Sparbanksstiftelsen

Fenix Kampsport har under många år samarbetat på olika sätt med Sparbankstiftelsen i olika projekt.

Vår fantastiska barnledare Urban Berggren fick även mottaga ett ledarstipendium och föreningen likaså för sina insatser under 2021.

Vår huvudfilosofi är att arbeta med inkludering där alla är välkomna i vår verksamhet. Vårt ledord "We make people shine" skall slå an tonen i allt vi gör.

IMG_3487.jpg
IMG_1440.jpg

Vi tycker även att det är fantastiskt att vi har så många med olika funktionsvariationer inkluderade i vår verksamhet där Hannes och Henke har kommit längst med svart bälte. Vi är extra stolta att de fortfarande tränar kvar efter så många år och är ett levande bevis på att alla kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar på Fenix.

 

Ett stort tack till Sparbankstiftelsen för allt stöd under åren.

2017 - 2018

bottom of page